Bærum Naturfestival - Gamle Øverland Bro

Bærum Naturfestival - Gamle Øverland Bro

Onsdag 14 august kl 18:30 - Gamle Øverland Bro.

Velkommen til arrangement ved Gamle Øverland bro. Det vil bli fortalt om steinbrua og betydningen av den, fossen under Gamle Ringeriksvei, inspeksjon av fuglekassene og insekthotellene i området, forklare skjøtselsprosjektet med restaurering av blomstereng og kulturlandskap, vise søppeldeponiene og hva kommunen har gjort av utbedringer for å bedre vannkvaliteten i Øverlandselva, fortelle om kvikkleirefeltet på vestsiden av elva, betydning av høstpløying og at det ble slutt med den fra 2023. Så blir det demonstrasjon/praktisering av ljå-slått med raking samt informasjon om "svartelisteartene" kanadagullris og valurt samt demonstrasjon av luking av kanadagullris.

Arrangør: Bærum Elveforum
Turleder: Gunnar Fimland (tlf 907 17 247, gunnar.fimland@gmail.com)
Oppmøte: Kl XXX, ved Gamle Øverlan Bro (link)
Benytt gjerne P-plassen ved utfartsparkeringen ved Øverland (link)