Bærum Naturfestival - Fuglesangtur Dælivann

Bærum Naturfestival - Fuglesangtur Dælivann

Tirsdag 14 mai. Fuglesangtur Dælivann kl 18-21.
Vi går en runde rundt Dælivannet og opplever det mangfoldige fuglelivet i skogen, i våtmarken og i kulturlandskapet. Vi lytter til fuglesang og kanskje får vi med oss bøksanger og kjernebiter. På vannet ser vi etter toppdykkere og ender.
Arrangør: BirdLife Asker og Bærum (BLAB)
Turleder: Knut Eie (Tlf: 90159963, knut.eie@hotmail.com)
Møtested: Den nederste P-plassen på Steinsskogen gravlund (link) (er skiltet fra rv. 168 mellom Haslum og Bærums Verk, og Gullhaugbussen kjører forbi)
Møtetid: kl 18.