Bærum Elveforums årsmøte 2016

Bærum Elveforums årsmøte 2016

Publisert av Terje Bøhler den 12.04.16. Oppdatert 22.05.16.
I tillegg til de vanlige styresakene presenterte Terje Bøhler sin rapport "Miljøprosjekt Isielva".
Miljørapporten, årsmøteinvitasjonen, den godkjente årsrapporten for 2015, samt årsmøteprotokollen er vedlagt (under).