Årsmøte torsdag 2 mars kl 18.30 på Presterud Gård

Årsmøte torsdag 2 mars kl 18.30 på Presterud Gård

Publisert av Terje Bøhler den 05.02.23. Oppdatert 04.03.23.

Årsmøte i Bærum Elveforum torsdag 2. mars på Presterud Gård kl 18.30

Etter den formelle delen av årsmøtet (se under) hadde vi to høyaktuelle foredrag (vedlagt).

- Kl 19.30 «Oslofjorden på randen… om Oslofjordens økologiske helsetilstand samt bedringstiltak»
Ved Prosjektansvarlig Henning Røed ved Oslofjorden Friluftsråd.

- Kl 20.15 «Fortreffelige kantsoner langs elver og bekker i jordbrukslandskapet»
Seniorforsker Anne-Grete Buseth Blankenberg ved NIBIO.


Årsmøte:
Avholdt. Årsberetning og foredrag er vedlagt (under).