Årsmøte 2022 onsdag 2. mars kl 19.00

Årsmøte 2022 onsdag 2. mars kl 19.00

Publisert av Terje Bøhler den 26.01.22. Oppdatert 02.03.22.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer, referent og to underskrivere av årsmøteprotokollen
 3. Årsberetning 2021: Årsberetningen er vedlagt (litt lenger ned på denne siden)
 4. Vedtektsendringer – styrets forslag til endringer er vedlagt (Vedtekter med forslag til endringer er vedlagt litt lenger ned på denne siden)
 5. Regnskap for 2021, se Årsberetningen.
 6. Valg av styre, revisor og valgkomité
  • Ingen av styret står på valg i år. Valgkomitéen foreslår at revisor Kjell Nakstad gjenvelges.
  • Styret foreslår at valgkomitéen, Kjell Skovholt (leder), Haakon Thaulow og Kenneth Grimley, gjenvelges
 7. Eventuelt

Etter årsmøtet har vi to foredrag:

Prof. John Edward Brittain: Bunndyr som indikator på vassdragets helsetilstand.
Foto: Knut Andreas E. Bækkelie, NINA

Terje Bøhler: Teinesteder, stryk og høler i Sandviksvassdraget.
Foto: Terje Bøhler

 Møtet er, som alltid, gratis og åpent for alle så ta med deg noen venner og kom. Enn så lenge kan du lese hva vi har gjort i året som gikk. Det er beskrevet i vedlagte "Årsberetning for 2021 ...". Det står "Midlertidig" på rapporten, men det er kun regnskapet som ikke er endelig godkjent (vår revisor Kjell Nakstad ser på det i disse dager). Det forventes å bli godkjent slik det står.

Velkommen!