Åpning av Tjernsmyrtjern (Lysakertjern)

Åpning av Tjernsmyrtjern (Lysakertjern)

Publisert av Terje Bøhler den 06.02.19.

Forslaget angår veisystemer som omringer et tidligere tjern, Tjernsmyrtjernet (også kjent under navnet Lysakertjernet) vest av Lysaker (se kart under). Dette tjernet var et riktig idyllisk tjern så sent som i 1980-årene, omkranset med løvskog og en plen/eng i dets sørvestre myrdrag. Imidlertid, det næringsrike tjernet har nå grodd igjen til en takrørbevokst myr og det siste vannspeilet forsvant for noen år siden. Snart er det bare tett kratt der tjernet en gang var. I forbindelse med det kommende veiarbeidet mener Naturvernforbundet i Bærum (NiB) at det idylliske Tjernsmyrtjernet skal gjenskapes

 

Les hele saken (vedlagt)

onsdag 25. september kl. 12:16

Forummøte om Villaksens år 2019 (12. november)

tirsdag 16. april kl. 17:17

Forummøte om Øverlandselva torsdag 9/5

tirsdag 26. februar kl. 23:31

Velkommen til vårt årsmøte 2. april kl 19.00

onsdag 06. februar kl. 00:47

Åpning av Tjernsmyrtjern (Lysakertjern)

søndag 13. januar kl. 10:49

Engervann som naturreservat!