Åpne bekker og rehabilitere gytebekker

Åpne bekker og rehabilitere gytebekker

Publisert av Terje Bøhler den 07.08.23.
Bærum har blitt en bygd nesten uten åpne bekker. Nesten alle bekker der det nå er boligområder har blitt lukket og gravet ned. Vi inviterer alle de politiske partier til å gjenåpne flere bekker – slik at det blir naturglede og friluftsliv i folks nærmiljø. Slike "Tilførselsbekker" er også gyte- og oppvekstområder for sjøørret. Gytebekkene er elvenes genbanker. Les mer om dette i de vedlagte dokumenter. Vi vil også utarbeide en tiltaksplan for å bedre miljøtilstanden i Sandviksvassdraget.