"Sandviksvassdraget i går, i dag, i morgen"

"Sandviksvassdraget i går, i dag, i morgen"

Publisert av Terje Bøhler den 17.08.22. Oppdatert 19.08.22.

Akritektstudentene inviterte Bærum Elveforum til å holde foredrag 17/8.
Det ble holdt i Kunnskapssenteret i Sandvika. Programmet var som følger:

10:00 Innledning v/Kommunalsjef Jannike Hovland
10:10 Kommunens arealstrategi og kommuneplanens arealdel v/Overarkitekt Kristin Siem Utne
10:30 Stedsanalyse vestre Bærum: Sivilarkitekt Kaspar Lund
11:00 Oppgaven og områder v/Tjenesteleder for by- og områdeutvikling Terje Hansen
11:30 Spørsmål, lunch
13.00 Ola Rønne "Bærum i et arkeologisk perspektiv"
13.45 Terje Bøhler, Bærum elveforum "Sandviksvassdraget i går, i dag, i morgen" (vedlagt under)
14.30 Avslutning