Øverlandsvassdragets Venner (ØVV) er en frivillig organisasjon som hegner om Øverlandsvassdragets natur og kulturhistorie. Ønsker du å være med på en dugnad eller hegne om ditt lokale vassdrag ved rett og slett bare være støttemedlem så kontakt ØVV ved dens leder Martin Nickelsen på ePost martin@nickelsen.com eller på telefon 916 02 112 (vedtekter vedlagt).

Foto Terje Bøhler