Kulturhistorisk vandring "Opplevelser langs Isielva"

Torsdag 31. august kl. 18.30–20.30 «Opplevelser langs Isielva»

Isielva har en spennende kulturhistorie. Vi går fra Bjørum Sag og nedstrøms (sydover) til Vøyenenga.  Turen starter ved innkjøringen til Kjaglidalen og vandrer sydover ned Bjørumdalen langs oldtidsveifaret langs elva mot gamle Smestad bro. Videre fortsetter turen på østsiden forbi mange av Skuidalens gamle smier og eldre håndtverk/industrivirksomheter gjennom området Tysland og Skui.  Vi tar en stopp ved Smedhølen som fremdeles benyttes som badeplass og  som fortsatt er en god fiskeplass hvor mang en laks og sjøørret har måtte «bøte med livet». Fra Årenga/Kalveløkka ved Nybrua følger vi gang sykkelveien på østsiden av Isielva ned til Engeland vis avis Gamle Bærums meieri.  Vi fortsetter på østsiden fra Veidekkebroen og tar en «pust» før bakkene nede ved Gatahølen.  Turen går vi videre langs en utrolig frodig og flott elvekant ned mot Holma bro.  Her kan vi velge elveside for å fortsette ned mot Wøien bro kalt "Kølabrua".  Vi avslutter turen ved Kølabroa med den store fiske og badekulpen under brospennet.  Her blir det en orientering og prat om elvesletta og elva ned til Seljan (elvemøte) med Lomma/ Løkenelva.

Arrangør: Bærum Elveforum.
Turleder
: Per Håkon Nervold, tlf 992 62 550, e-post perhnervold@gmail.com
Møtested
: Bjørum sag ved innkjøringen til Kjaglidalen
NB: Det er mulighet å trille med seg sykkel på turen.

Ta med familie og venner så ses vi!
Turen er gratis og åpne for alle!Detaljer

Dato torsdag 31. august 2023
Klokkeslett 18:3020:30
Kalender Åpen kalender