Bærum Elveforum er et kompetanse- og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Bærums vassdrag, bl.a. med oppgave å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av kommunens vassdrag, primært i byggesonen.

Velkommen til Forummøte !

Velkommen til Forummøte !

Forummøte om Rustanelva og E16-utbyggingen på Skui Grendehus onsdag 17. november kl. 18.30–21.15. Statens Vegvesen bygger en fire-felts motorvei fra Bjørum til Sollihøgda. Fartsgrensen blir 110 km/t. Alle er hjertelig velkomne!

Les mer