Bærum Elveforum er et kompetanse- og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Bærums vassdrag, bl.a. med oppgave å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av kommunens vassdrag, primært i byggesonen.

Byvisjon Sandvika!

Byvisjon Sandvika!

Kommunedirektøren har på bakgrunn av bestilling fra kommunestyret gjennomført en prosess med bred deltagelse, for å meisle ut en ny byvisjon for Sandvika. Vi påmeldte fikk anledning til å bidra med å utforme disse visjoner.

Les mer