Bærum Elveforum er et kompetanse- og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Bærums vassdrag, bl.a. med oppgave å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av kommunens vassdrag, primært i byggesonen.

Silhuset ved Stovivann

Silhuset ved Stovivann

Ved utløpet fra Stovivann ligger Silhuset som ble oppført tidlig på 1900-tallet. Bygningen er Bærums første vannverksbygning og ble brukt til å rense drikkevann.

Les mer