Velkommen til digitalt årsmøte 23. mars kl 19.00

Velkommen til digitalt årsmøte 23. mars kl 19.00

Publisert av Terje Bøhler den 24.02.21. Oppdatert 30.04.21.

Innkalling til Årsmøtet 2021 (meld deg på til post@baerumelv.no)

Tid:   Tirsdag 23. mars 2021 kl. 19.00
Sted: Digitalt på Teams

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer, referent og to underskrivere av årsmøteprotokollen
 3. Årsberetning 2020: Vedlagt (se lenger ned på siden)
 4. Regnskap for 2020 (se årsberetningen) og budsjett for 2021 (vedlagt)
 5. Valg av styre, revisor og valgkomité
  • Valgkomitéens leder, Kjell Skovholt, presenter valgkomitéens forslag til nytt styre og forslag til revisor
  • Styret foreslår at valgkomitéen, Kjell Skovholt (leder), Haakon Thaulow og Kenneth Grimley, gjenvelges
 6. Eventuelt

 

Etter årsmøtet forteller Terje Bøhler om

 • Bærum Naturfestival 2021 "Elvelangs" (www.naturfestival.no)
 • Bærum Elveforums prosjekter i Øverlandselva

 

Årsberetningen for 2020 og budsjettet for 2021 er vedlagt (under).

Hilsen styret i Bærum Elveforum