Vassdragsleden

Vassdragsleden

Publisert av Terje Bøhler den 19.04.17.
Vassdragsleden i Bærum er et samlet nett av stier langs alle våre vassdrag. Der det er en elv eller en bekk skal det oftest finnes sti eller en turvei. I og langs Bærums vassdrag finnes et rikt dyre- og planteliv, en omfattende kulturhistorie og et levende og spennende vassdragsmiljø.
Vedlagt er en kortfattet beskrivelse vi gjerne ønsker deres kommentarer til.