Tjernsmyrtjern – et restaureringsprosjekt

Tjernsmyrtjern – et restaureringsprosjekt

Publisert av Terje Bøhler den 12.01.21.
Bærum Elveforum skisserer her en mulig plan for å restaurere Tjernsmyrtjern på Lysaker. Vi ønsker å få frem idyllen fra tjernet slik det var i fordums tid, men enda mer forvalte de naturverdier som tjernet huser hva gjelder sjeldne salamandere - særlig med hensyn til den unike forekomsten av storsalamander . At en gjenskapt idyll av et tjern er gunstig for lokalbefolkningen og arbeidstakere i nærområdet er opplagt. Lysaker Vel har da også bekreftet slike ønsker gjennom leserinnlegg i Budstikka og i høringsuttalelser og henvendelser til kommunen.