Miljøprosjekt Isielva - tilrettelegging sti

Miljøprosjekt Isielva - tilrettelegging sti

Publisert av Terje Bøhler den 11.10.17.

I denne beskrivelsen gis en oversikt over forlengelsen av dette arbeidet opp til det som er kjent som Veidekkebroa (Engeland).

Isielva er en av de viktigste tilførselskildene til Sandviksvassdraget. Elva har historisk lang tradisjon for bruk, men har de siste årene lidd under stort press fra næring og industri. Med dette prosjektet bringer vi frem ønsket om å få reetablert en sti langs vestsiden av elva, på strekningen bro Gml. Lommedalsvei - Engeland, med potensiale for å fortsette dette videre nordover. 

Hele artikkelen er vedlagt.