Forummøte om Engervann tirsdag 13/11

Forummøte om Engervann tirsdag 13/11

Publisert av Terje Bøhler den 22.10.18. Oppdatert 26.02.19.

Forummøte om Engervann ble avholdt tirsdag 13. november 2018 kl. 1830 – 2100 på Kalkmølla Kulturstasjon. Forummøtets hensikt var å orientere om Engervannets historie og naturverdier. Engervannet er en unik brakkvannsforekomst. Fra Sandvikselva og Rønne elv kommer ål, laks og sjøørret opp i Engervannet og vandrer videre opp i Øverlandselva. I og langs Engervannet er det en rik flora og et yrende fugleliv. Engervannet er et viktig tur- og rekreasjonsområde. Byen Sandvika vokser. Krav til arealer til samferdsel, boliger, næringsbygg og idrettsformål er stort. Det er også kravet til nærliggende natur- og rekreasjonsområder. Kan Engervannet bli et enda mer attraktivt naturområdeområde for planter, fugl, dyr, fisk og mennesker? Kan Engervannet bli vernet som et naturreservat?

Program, brosjyre og noen foredrag er vedlagt.

Brosjyre Forummøte 20181025.pdf
Engervann_en_brakkvannslokalitet_Ruben_Pettersen_NIBIO.pdf
Fuglelivet i Engervann v10.pdf
Program Forummøte 20181113 20181024.pdf
Refliste_Engervannet_ver3_JRP.pdf