Etablering av Lørenskog Elveforum 20.9.2016

Etablering av Lørenskog Elveforum 20.9.2016

Publisert av Terje Bøhler den 14.09.16.
From: Yvona Holbein
To: "Bærum Elveforum"
Cc: ...
Sent: Wednesday, September 14, 2016 8:44 AM
Subject: Stiftelse av Lørenskog Elveforum 20.9.2016, kl. 18.00

Hei,
Lørenskog kommune hjelper lokale frivillige organisasjoner med etablering av Lørenskog Elveforum. Stiftelsesmøte er tirsdag 20.9.2016 kl. 18.00 på Lørenskog rådhus, se her:  https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/er-du-interessert-i-vare-vassdrag.51276.aspx
Vi takker med dette våre «fødselshjelpere» fra Oslo Elveforum og Bærum Elveforum m.fl., som inviterte i april til et spennende seminar om Vassdragsforvaltning og lokal medvirkning. Der ble vi kjent med hverandre og med alle de fine tiltakene et slikt forum kan få til. Så nå er Forumet snart på plass i Lørenskog og vi gleder oss!  Dere kan gjerne spre informasjonen om dette videre og de som ønsker kan delta på stiftelsesmøtet.

Vennlig hilsen
Yvona Holbein
overingeniør
kommunalteknikk
Lørenskog kommune

Mobiltelefon: 95 97 57 88
Telefon direkte: 67 93 42 12
Telefon sentralbord: 67 93 42 00
E-post: yvohol@lorenskog.kommune.no
Hjemmeside: www.lorenskog.kommune.no