Byvisjon Sandvika!

Byvisjon Sandvika!

Publisert av Terje Bøhler den 24.01.23. Oppdatert 25.01.23.

Fra kommunens invitasjon står bl.a. følgende å lese (forkortet):
"Med bakgrunn i de mange pågående utviklingsprosessene i Sandvika er det behov for en oppdatert og omforent byvisjon. Byvisjonen med strategier er verktøy for prioritering og samhandling mellom aktører i videre utvikling av Sandvika. Som del av visjonsprosessen har Bærum kommune og Sandvika By avholdt medvirkning med ulike interessenter og aktører, både private og offentlige. Det er blitt gjennomført spørreundersøkelse/ registrering under Byfesten, avholdt gjestebud til eldre-, ungdoms- og frivillighetsrådet. Det er også blitt arrangert visjonsseminar. Videre er det blitt avholdt dialogmøter og oppfølgende målmøter med næringsliv, grunneiere/utbyggere, Tanken-miljøet og ansatte i Bærum kommune. "

Programmet for seminaret:

  • Ordfører Lisbeth Hammer Krog ønsker velkommen
  • Presentasjon av prosessessen og innspillene
    direktør samfunn og byutvikling Arthur Wøhni og plansjef Jannike Hovland
  • Inndeling i grupper og jobbing med forslag (ved Lisa Bang, informasjonssjef i BK)
  • Diskusjoner og oppsummering - veien videre

Bærum Elveforums innspill til prosessen var å påse at Engervannet, Sandvikselva og elvemiljøet rundt Sandvika fikk sin sentrale plass i en visjon om Sandvika by. Derfor har Bærum Elveforum også sendt inn et skriftlig forslag/kommentar til byvisjonen. Det dokumentet er vedlagt ("BEFs Byvisjon Sandvika.pdf") denne artikkelen (under bildene). Som en del av underlagsmaterialet var også en oppsummering fra et tidligere ideverksted som ble avholdt 15. september, og seminar om kulturnæringer. Denne "Visjon for Sandvika" kan lastes ned herfra: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/aktuelt/dokumenter/visjon-sandvika---06.01.23.pdf


BEFs Byvisjon Sandvika.pdf