Bærums Miljøpris 2021 til Bærum Elveforum

Bærums Miljøpris 2021 til Bærum Elveforum

Publisert av Terje Bøhler den 11.10.22. Oppdatert 27.09.23.

Bærumskonferansen 2022 (link) i dag var det bl.a. offentliggjøring av Bærums Klima- og Miljøpris "Klimaklok 2021". Det var ordfører Lisbeth Hammer Krog og  juryleder Dag Egil Strømme som stod for utdelingen. I år ble den tildelt oss og Øverlands andelslandbruk, en delt pris altså. Dette er en pris som vi er svært stolte av og den er til stor inspirasjon for det videre arbeidet med Bærums vannmiljø. Tilstede på arrangementet var det ca 575 påmeldte som fikk høre gode og inspirerende taler av prominente personer under fellessesjonen. Etter fellessesjonen var det tre parallellsesjoner der blant annet vi, ved Terje Bøhler, holdt et foredrag om naturrestaurering. Foredraget er vedlagt. På Bærum Kommunes web-sider står følgende å lese (link).

Dette setter vi stor pris på!