Bærum Elveforums årsmøte 2016

Bærum Elveforums årsmøte 2016

Publisert av Terje Bøhler den 22.05.16.
I tillegg til de vanlige styresakene presenterte Terje Bøhler sin rapport "Miljøprosjekt Isielva".
Miljørapporten, årsmøteinvitasjonen, den godkjente årsrapporten for 2015, samt årsmøteprotokollen er vedlagt (under).
Innkalling Årsmøte 2016 - 20160408.pdf
PPT-Miljøprosjekt Isielva presentasjon R02.pdf
Protokoll Årsmøtet 2016 godkjent.pdf
senatur-rapport-miljøprosjekt-isielva-R21-PDF-only.pdf
Årsrapport for 2015 godkjent.pdf