Årsmøtesaker (årsmøtet utsatt pga korona-virus)

Årsmøtesaker (årsmøtet utsatt pga korona-virus)

Publisert av Terje Bøhler den 30.01.20. Oppdatert 12.05.20.

Kjære elvevenner!

Vi har utsatt årets årsmøte. Årsmøtepapirene - årsberetningen med regnskap for 2019 og forslag til vedtektsendringer - er vedlagt denne artikkelen. Vi gjennomgår dette og gjør de nødvendige vedtak når tiden er inne. Det er viktig at vi i mellomtiden er styringsdyktige. Her er valgkomitéens forslag til nytt styre:

 

  • Bo Wingård, velges for to år. Derav ett år som styrets leder.
  • Merete Ulstein, velges for to år.
  • Steinar Christensen, velges for to år.
  • Per Håkon Nervold,  ikke på valg.
  • Anders Aker Rasch, ikke på valg.
  • Eirik Fjeld, ikke på valg.
  • Ole Kristian Udnes, NY, velges for to år.

Kjell Nakstad er villig til å fortsette som revisor.
Vi ber om aksept for at dette styret konstitueres fra 31. mars 2020.
Hilsen dagens aktive styre: Merete, Steinar, Per Håkon, Anders, Eirik og Bo .