Årsmøte 2024 den 6. mars kl 19.00

Årsmøte 2024 den 6. mars kl 19.00

Publisert av Terje Bøhler den 15.02.24. Oppdatert 07.03.24.

Årsmøte ble holdt i kommunehuset, møterom 1C4 Kunnskapshjørnet v/kantinen kl. 19.00. Årsberetningen er vedlagt (under).

Årsmøtet:
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av ordstyrer, referent og to underskrivere av årsmøteprotokollen
• Årsberetning 2023
• Regnskap for 2023
• Valg av styre, revisor og valgkomité
• Eventuelt


Video og foredrag:
• «Der elven renner - En liten hyllest til Lysakerelva», video laget av Hans Kristian Haug Schilde
• Gruppeleder Beate Akselsen, AsplanViak: «Eksempler på bekkeåpningsmuligheter i Bærum»

Styret, her ved styrerepresentant Merete Ulstein, takker Bo for hans fantastiske arbeid med Bærum Elveforum.

Godt og inspirerende foredrag om mulige bekkeåpninger av Beate Akselsen (Asplan Viak).

Årsberetning for 2023.pdf
Årsmøtet 2024.pdf