Årsmøte 2024 den 6. mars kl 19.00

Årsmøte 2024 den 6. mars kl 19.00

Årsmøte ble holdt i kommunehuset, møterom 1C4 Kunnskapshjørnet v/kantinen kl. 19.00. Årsberetningen er vedlagt (under).

Årsmøtet:
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av ordstyrer, referent og to underskrivere av årsmøteprotokollen
• Årsberetning 2023
• Regnskap for 2023
• Valg av styre, revisor og valgkomité
• Eventuelt


Video og foredrag:
• «Der elven renner - En liten hyllest til Lysakerelva», video laget av Hans Kristian Haug Schilde
• Gruppeleder Beate Akselsen, AsplanViak: «Eksempler på bekkeåpningsmuligheter i Bærum»

Styret, her ved styrerepresentant Merete Ulstein, takker Bo for hans fantastiske arbeid med Bærum Elveforum.

Godt og inspirerende foredrag om mulige bekkeåpninger av Beate Akselsen (Asplan Viak).