Åpning av Vassdragsleden Øverlandselva

Åpning av Vassdragsleden Øverlandselva

Publisert av Terje Bøhler den 20.06.21.

Vassdragsleden Øverlandselva er sti- og turveisystemet som går fra Sandvika langs Engervannets "togside", videre langs Øverlandselva helt opp til utfartsparkeringen ved Øverland. Langs elva har Bærum Elveforum og Øverlandsvassdragets Venner i år satt opp fire doble rastebenker, tre hvilebenker, syv informasjonsskilt i A3-størrelse og tre informasjonsskilt i A1-størrelse. I tillegg har Bjørn Frantzen satt opp rundt 100 fuglekasser langs vassdraget. Til glede for publikum og naturen selv.

Vedlagt finner dere bl.a. program og bilder av informasjonsskiltene som er satt opp.

Vel møtt!